Očová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 604
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecocovamail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,04 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
267,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
688,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
725,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
129 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
73 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 081 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
78 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Očová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 182 290 €
+Kapitálové príjmy
255 601 €
+Bežné výdavky
1 794 948 €
+Kapitálové výdavky
305 848 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
909 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
43 225 €
+Dlhodobé záväzky
142 764 €
+Krátkodobé záväzky
117 293 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
190 750 €
+Bankové úvery a výpomoci
190 750 €
+Úvery od ŠFRB
154 991 €
+Výdavky na splácanie istiny
43 340 €
+Úrokové splátky
4 790 €
+Finančné účty
807 533 €
+Neobežný majetok
4 790 568 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 604
+Výsledok hospodárenia
204 206 €