Bratislava (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:419 678
Okres:
Kraj:Bratislavský
E-mail:
sluzbyobcanombratislava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
49,1 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
7,8 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,2 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
426,1 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
326,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
468,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-6 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
320 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 778 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
103 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Bratislava (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
277 640 972 €
+Kapitálové príjmy
5 413 677 €
+Bežné výdavky
255 936 536 €
+Kapitálové výdavky
29 844 175 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
481 792 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
461 996 €
+Krátkodobé pohľadávky
23 327 903 €
+Dlhodobé záväzky
414 278 €
+Krátkodobé záväzky
16 459 476 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
134 311 502 €
+Bankové úvery a výpomoci
134 311 502 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 000 000 €
+Úrokové splátky
571 699 €
+Finančné účty
53 717 521 €
+Neobežný majetok
1 246 960 295 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
419 678
+Výsledok hospodárenia
43 125 561 €