Bratislava (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,4
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:422 932
Okres:
Kraj:Bratislavský
E-mail:
sluzbyobcanombratislava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
51,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
420,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
511,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
570,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
13 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
337 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 759 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-87 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Bratislava (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
48 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
304 278 539 €
+Kapitálové príjmy
3 592 760 €
+Bežné výdavky
273 668 303 €
+Kapitálové výdavky
28 749 457 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
2 855 785 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 808 503 €
+Dlhodobé záväzky
417 807 €
+Krátkodobé záväzky
13 401 498 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
142 311 043 €
+Bankové úvery a výpomoci
142 311 500 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 000 000 €
+Úrokové splátky
591 854 €
+Finančné účty
68 591 992 €
+Neobežný majetok
1 241 036 996 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
422 932
+Výsledok hospodárenia
-36 865 406 €