Olcnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 057
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
olcnavastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
284,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
401,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
414,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
20 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
92 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 517 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Olcnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
586 779 €
+Kapitálové príjmy
140 200 €
+Bežné výdavky
524 475 €
+Kapitálové výdavky
181 875 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 295 €
+Dlhodobé záväzky
1 510 €
+Krátkodobé záväzky
31 700 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
97 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
97 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 000 €
+Úrokové splátky
2 602 €
+Finančné účty
127 121 €
+Neobežný majetok
1 574 326 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 057
+Výsledok hospodárenia
54 381 €