Olováry

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:299
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obec.olovarymail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-49,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
116,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
392,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
38,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
68,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
97,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-775 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
97 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 840 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-6 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Olováry

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
205 892 €
+Kapitálové príjmy
265 750 €
+Bežné výdavky
197 454 €
+Kapitálové výdavky
505 829 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 050 €
+Dlhodobé záväzky
216 663 €
+Krátkodobé záväzky
23 164 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
29 075 €
+Bankové úvery a výpomoci
29 075 €
+Úvery od ŠFRB
211 162 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 792 €
+Úrokové splátky
760 €
+Finančné účty
8 906 €
+Neobežný majetok
874 844 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
299
+Výsledok hospodárenia
-1 813 €