Opatovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,4
Dlhová služba i
4,3
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:408
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
opatovce.ocumail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
52,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
22,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
708,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
178,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
200,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
89,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
71 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
178 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 414 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
63 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Opatovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
154 656 €
+Kapitálové príjmy
30 000 €
+Bežné výdavky
119 548 €
+Kapitálové výdavky
36 334 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 243 €
+Dlhodobé záväzky
126 919 €
+Krátkodobé záväzky
23 828 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
72 500 €
+Bankové úvery a výpomoci
72 500 €
+Úvery od ŠFRB
124 358 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 454 €
+Úrokové splátky
2 839 €
+Finančné účty
42 442 €
+Neobežný majetok
1 017 457 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
408
+Výsledok hospodárenia
25 502 €