Opoj

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 062
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecopoj.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
39,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
35,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
407,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
942,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 006,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
122,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
184 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 760 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
79 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Opoj

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
545 699 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
332 184 €
+Kapitálové výdavky
17 693 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
31 055 €
+Dlhodobé záväzky
576 822 €
+Krátkodobé záväzky
48 194 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
560 624 €
+Výdavky na splácanie istiny
27 640 €
+Úrokové splátky
11 511 €
+Finančné účty
454 007 €
+Neobežný majetok
1 431 459 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 062
+Výsledok hospodárenia
83 881 €