Oravská Jasenica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
3,7
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 812
Okres:Námestovo
Kraj:Žilinský
E-mail:
ouorjasenicastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
36,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
400,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
638,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
647,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
31 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
12 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 783 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
73 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Oravská Jasenica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 386 285 €
+Kapitálové príjmy
422 674 €
+Bežné výdavky
1 174 194 €
+Kapitálové výdavky
578 624 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 993 €
+Dlhodobé záväzky
104 833 €
+Krátkodobé záväzky
75 573 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
21 840 €
+Bankové úvery a výpomoci
21 840 €
+Úvery od ŠFRB
103 439 €
+Výdavky na splácanie istiny
278 739 €
+Úrokové splátky
6 002 €
+Finančné účty
482 543 €
+Neobežný majetok
4 582 992 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 812
+Výsledok hospodárenia
133 073 €