Ortuťová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,6

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:174
Okres:Bardejov
Kraj:Prešovský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
33,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,4 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
136,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
135,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
178,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-10 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
100 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
413 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-21 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ortuťová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
65 904 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
57 629 €
+Kapitálové výdavky
9 980 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
2 113 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 785 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 421 €
+Dlhodobé záväzky
121 €
+Krátkodobé záväzky
7 950 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
17 445 €
+Bankové úvery a výpomoci
17 445 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 596 €
+Úrokové splátky
361 €
+Finančné účty
10 749 €
+Neobežný majetok
78 612 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
174
+Výsledok hospodárenia
-3 631 €