Oslany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 403
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ocuoslany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
285,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
256,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
275,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
84,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
57 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 366 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-16 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Oslany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 842 081 €
+Kapitálové príjmy
138 105 €
+Bežné výdavky
1 613 431 €
+Kapitálové výdavky
228 878 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
62 063 €
+Dlhodobé záväzky
1 882 270 €
+Krátkodobé záväzky
326 452 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 000 €
+Úvery od ŠFRB
1 682 131 €
+Výdavky na splácanie istiny
94 245 €
+Úrokové splátky
30 495 €
+Finančné účty
837 045 €
+Neobežný majetok
5 059 539 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 403
+Výsledok hospodárenia
-37 881 €