Ostrá Lúka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:304
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ostralukastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
966,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
223,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
431,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-16 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
69 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 015 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-58 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ostrá Lúka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
118 199 €
+Kapitálové príjmy
1 530 €
+Bežné výdavky
109 504 €
+Kapitálové výdavky
15 077 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 649 €
+Dlhodobé záväzky
1 555 €
+Krátkodobé záväzky
4 162 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
20 945 €
+Bankové úvery a výpomoci
20 785 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 232 €
+Úrokové splátky
496 €
+Finančné účty
9 307 €
+Neobežný majetok
1 233 626 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
304
+Výsledok hospodárenia
-17 701 €