Ostrov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,3
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:299
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
fmarcinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
53,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
40,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
17,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
23,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
707,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
853,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
853,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
88 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
199 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 644 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
150 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ostrov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
154 944 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
92 595 €
+Kapitálové výdavky
36 051 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
0 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
4 440 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
59 607 €
+Bankové úvery a výpomoci
59 607 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 052 €
+Úrokové splátky
1 955 €
+Finančné účty
37 876 €
+Neobežný majetok
812 366 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
299
+Výsledok hospodárenia
44 877 €