Oščadnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
2,1
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:5 667
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
oscadnicavelka-raca.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
48,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
21,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
363,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
87,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
93,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-98 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
128 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 259 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
4 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Oščadnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 679 702 €
+Kapitálové príjmy
1 698 522 €
+Bežné výdavky
3 433 224 €
+Kapitálové výdavky
2 497 936 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
30 008 €
+Dlhodobé záväzky
137 927 €
+Krátkodobé záväzky
491 101 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
722 825 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 127 307 €
+Úvery od ŠFRB
104 694 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 178 390 €
+Úrokové splátky
11 458 €
+Finančné účty
430 616 €
+Neobežný majetok
13 128 021 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 667
+Výsledok hospodárenia
25 134 €