Bratislava - Lamač

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:7 110
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský
E-mail:
starostalamac.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
404,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
373,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
428,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
34 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
38 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 883 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bratislava - Lamač

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 670 340 €
+Kapitálové príjmy
60 379 €
+Bežné výdavky
3 150 952 €
+Kapitálové výdavky
336 684 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
7 135 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
165 543 €
+Dlhodobé záväzky
15 075 €
+Krátkodobé záväzky
301 437 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
272 063 €
+Bankové úvery a výpomoci
272 063 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
33 059 €
+Úrokové splátky
2 927 €
+Finančné účty
1 124 823 €
+Neobežný majetok
12 551 524 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 110
+Výsledok hospodárenia
272 397 €