Párnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,7
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:865
Okres:Dolný Kubín
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocuparnicadkubin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
425,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
180,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
232,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-14 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 719 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-3 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Párnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
367 392 €
+Kapitálové príjmy
39 177 €
+Bežné výdavky
350 973 €
+Kapitálové výdavky
67 966 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 579 €
+Dlhodobé záväzky
417 €
+Krátkodobé záväzky
20 401 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 655 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 655 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
20 004 €
+Úrokové splátky
566 €
+Finančné účty
36 794 €
+Neobežný majetok
1 451 799 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
865
+Výsledok hospodárenia
-2 296 €