Partizánska Ľupča

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 237
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obec.part.lupcastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
11,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
317,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
105,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
141,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
46,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
39 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
212 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 937 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
127 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Partizánska Ľupča

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 712 381 €
+Kapitálové príjmy
27 270 €
+Bežné výdavky
1 475 946 €
+Kapitálové výdavky
215 764 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
50 070 €
+Dlhodobé záväzky
689 478 €
+Krátkodobé záväzky
138 777 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
262 500 €
+Bankové úvery a výpomoci
262 500 €
+Úvery od ŠFRB
710 741 €
+Výdavky na splácanie istiny
99 939 €
+Úrokové splátky
17 099 €
+Finančné účty
145 888 €
+Neobežný majetok
4 965 555 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 237
+Výsledok hospodárenia
157 431 €