Partizánske

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:23 436
Okres:Partizánske
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
sekretariatpartizanske.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,6 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
10,8 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,9 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
389,7 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
340,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
385,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,1 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
19 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
45 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 313 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
52 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Partizánske

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
14 211 248 €
+Kapitálové príjmy
698 868 €
+Bežné výdavky
12 676 391 €
+Kapitálové výdavky
1 797 561 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
5 871 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
372 156 €
+Dlhodobé záväzky
988 372 €
+Krátkodobé záväzky
838 640 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 049 971 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 049 971 €
+Úvery od ŠFRB
991 490 €
+Výdavky na splácanie istiny
396 617 €
+Úrokové splátky
27 142 €
+Finančné účty
2 857 073 €
+Neobežný majetok
52 386 938 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 436
+Výsledok hospodárenia
1 215 380 €