Partizánske

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:23 247
Okres:Partizánske
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
sekretariatpartizanske.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,03 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
382,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
342,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
389,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-0 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
63 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 341 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
22 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Partizánske

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
15 122 359 €
+Kapitálové príjmy
129 058 €
+Bežné výdavky
13 428 463 €
+Kapitálové výdavky
1 824 888 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
4 622 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
443 594 €
+Dlhodobé záväzky
931 113 €
+Krátkodobé záväzky
933 626 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 470 152 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 470 152 €
+Úvery od ŠFRB
940 144 €
+Výdavky na splácanie istiny
395 506 €
+Úrokové splátky
22 791 €
+Finančné účty
3 193 134 €
+Neobežný majetok
52 687 216 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 247
+Výsledok hospodárenia
511 207 €