Partizánske

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:23 247
Okres:Partizánske
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
sekretariatpartizanske.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,4 %
20,2 %
+Dlhová služba
3,6 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,9 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,05 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,1 %
7,3 %
+Intenzita investovania
7,7 %
4,1 %
+Čistý majetok
413,5 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
350,0 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
401,3 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,2 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
19 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
56 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 229 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
46 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Partizánske

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
13 906 916 €
+Kapitálové príjmy
740 527 €
+Bežné výdavky
12 384 966 €
+Kapitálové výdavky
1 804 927 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
5 871 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
417 397 €
+Dlhodobé záväzky
1 029 402 €
+Krátkodobé záväzky
814 278 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 394 173 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 394 173 €
+Úvery od ŠFRB
1 042 351 €
+Výdavky na splácanie istiny
424 488 €
+Úrokové splátky
32 357 €
+Finančné účty
2 850 126 €
+Neobežný majetok
51 374 399 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 709
+Výsledok hospodárenia
1 091 337 €