Bratislava - Petržalka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:103 935
Okres:Bratislava V
Kraj:Bratislavský
E-mail:
petrzalkapetrzalka.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
240,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
182,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
203,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
59 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
795 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
24 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bratislava - Petržalka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
37 896 037 €
+Kapitálové príjmy
510 043 €
+Bežné výdavky
33 976 906 €
+Kapitálové výdavky
2 643 258 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
791 742 €
+Dlhodobé záväzky
334 322 €
+Krátkodobé záväzky
3 737 760 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 174 937 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 174 937 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
999 110 €
+Úrokové splátky
81 920 €
+Finančné účty
6 817 389 €
+Neobežný majetok
82 329 904 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
103 935
+Výsledok hospodárenia
2 450 682 €