Petrova Lehota

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:183
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecnyuradcentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-80,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
87,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
933,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
11,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
11,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-266 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
46 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 765 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Petrova Lehota

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
60 782 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
56 380 €
+Kapitálové výdavky
53 140 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
93 €
+Dlhodobé záväzky
264 €
+Krátkodobé záväzky
50 911 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 487 €
+Bankové úvery a výpomoci
57 023 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 272 €
+Úrokové splátky
276 €
+Finančné účty
5 916 €
+Neobežný majetok
508 851 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
183
+Výsledok hospodárenia
5 446 €