Petrovany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,5

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 893
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
petrovanypetrovany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,7 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,4 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
29,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
797,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
2,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
4,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-131 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
235 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 897 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
40 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Petrovany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 513 339 €
+Kapitálové príjmy
3 900 467 €
+Bežné výdavky
1 321 885 €
+Kapitálové výdavky
4 340 524 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
37 521 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5 220 €
+Krátkodobé pohľadávky
82 348 €
+Dlhodobé záväzky
53 338 €
+Krátkodobé záväzky
5 529 179 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
445 796 €
+Bankové úvery a výpomoci
445 796 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
40 837 €
+Úrokové splátky
5 772 €
+Finančné účty
155 743 €
+Neobežný majetok
11 506 532 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 893
+Výsledok hospodárenia
76 440 €