Petrovce

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
6,0 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,9 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
21,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,4 %
0,8 %
+Intenzita investovania
21,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
827,1 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
2 084,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
2 102,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,1 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
9 523 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
97 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
460 091 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
363 300 €
+Kapitálové výdavky
98 487 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 892 €
+Dlhodobé záväzky
108 208 €
+Krátkodobé záväzky
26 289 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
104 650 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 879 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
547 872 €
+Neobežný majetok
3 769 382 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
453
+Výsledok hospodárenia
44 144 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:453
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecpetrovcestonline.sk