Pezinok

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 467
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
msumsupezinok.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
330,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
362,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
404,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
54 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 486 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
45 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Pezinok

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
4 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
18 312 516 €
+Kapitálové príjmy
824 962 €
+Bežné výdavky
16 940 429 €
+Kapitálové výdavky
1 403 315 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
505 990 €
+Dlhodobé záväzky
624 710 €
+Krátkodobé záväzky
1 206 159 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 224 159 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 224 159 €
+Úvery od ŠFRB
593 703 €
+Výdavky na splácanie istiny
274 492 €
+Úrokové splátky
22 761 €
+Finančné účty
4 375 992 €
+Neobežný majetok
52 725 982 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
22 467
+Výsledok hospodárenia
1 005 611 €