Piešťany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,1

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:27 855
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský
E-mail:
sekretariatpiestany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
352,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
303,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
367,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
39 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
153 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 501 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Piešťany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
21 105 548 €
+Kapitálové príjmy
3 117 966 €
+Bežné výdavky
18 870 308 €
+Kapitálové výdavky
4 263 936 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
937 191 €
+Dlhodobé záväzky
549 085 €
+Krátkodobé záväzky
1 460 561 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 253 708 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 253 708 €
+Úvery od ŠFRB
530 068 €
+Výdavky na splácanie istiny
881 647 €
+Úrokové splátky
54 921 €
+Finančné účty
4 430 097 €
+Neobežný majetok
69 496 301 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
27 855
+Výsledok hospodárenia
697 609 €