Pichne

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:568
Okres:Snina
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecpichnestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
424,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
602,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
606,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
41 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
25 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 481 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-232 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Pichne

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
234 981 €
+Kapitálové príjmy
13 500 €
+Bežné výdavky
211 752 €
+Kapitálové výdavky
13 405 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
323 €
+Dlhodobé záväzky
1 377 €
+Krátkodobé záväzky
6 990 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
14 073 €
+Bankové úvery a výpomoci
14 073 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
12 994 €
+Úrokové splátky
779 €
+Finančné účty
42 092 €
+Neobežný majetok
814 533 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
568
+Výsledok hospodárenia
-131 753 €