Píla

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,4 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,2 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
20,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
4,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
532,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
657,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
665,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
72 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
11 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 394 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
65 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
144 453 €
+Kapitálové príjmy
11 180 €
+Bežné výdavky
114 284 €
+Kapitálové výdavky
18 008 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
549 €
+Dlhodobé záväzky
76 €
+Krátkodobé záväzky
6 969 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 548 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 548 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 500 €
+Úrokové splátky
93 €
+Finančné účty
45 837 €
+Neobežný majetok
730 942 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
323
+Výsledok hospodárenia
20 938 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:323
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecpilastonline.sk