Píla

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:323
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecpilastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,4 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,2 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
20,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
4,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
532,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
657,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
665,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
72 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
11 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 394 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
65 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Píla

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
144 453 €
+Kapitálové príjmy
11 180 €
+Bežné výdavky
114 284 €
+Kapitálové výdavky
18 008 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
549 €
+Dlhodobé záväzky
76 €
+Krátkodobé záväzky
6 969 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 548 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 548 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 500 €
+Úrokové splátky
93 €
+Finančné účty
45 837 €
+Neobežný majetok
730 942 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
323
+Výsledok hospodárenia
20 938 €