Píla

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,2 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:323
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecpilastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
273,2 %
35,1 %
+Dlhová služba
2,9 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-2,1 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-87,1 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
286,5 %
14,4 %
+Čistý majetok
610,6 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
226,9 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
230,4 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-537 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
517 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 156 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Píla

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
56 965 €
+Kapitálové príjmy
131 839 €
+Bežné výdavky
58 185 €
+Kapitálové výdavky
295 046 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
416 €
+Dlhodobé záväzky
146 €
+Krátkodobé záväzky
11 761 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
158 165 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
1 676 €
+Finančné účty
26 685 €
+Neobežný majetok
485 459 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
306
+Výsledok hospodárenia
412 €