Píla

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:323
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecpilastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,2 %
34,9 %
+Dlhová služba
259,7 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
25,1 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
48,2 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-45,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
983,3 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
147,8 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
148,2 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
707 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
38 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 773 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-8 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Píla

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
317 431 €
+Kapitálové príjmy
146 319 €
+Bežné výdavky
237 845 €
+Kapitálové výdavky
2 477 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
306 €
+Dlhodobé záväzky
132 €
+Krátkodobé záväzky
70 744 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
11 927 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
146 239 €
+Úrokové splátky
1 673 €
+Finančné účty
104 558 €
+Neobežný majetok
467 618 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
316
+Výsledok hospodárenia
-2 561 €