Bratislava - Ružinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:71 443
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský
E-mail:
ruzinovruzinov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,2 %
30,1 %
+Dlhová služba
0,0 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
7,1 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,4 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
7,5 %
16,2 %
+Čistý majetok
822,9 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
133,0 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
146,9 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-1 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 366 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-108 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bratislava - Ružinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
21 645 093 €
+Kapitálové príjmy
836 318 €
+Bežné výdavky
20 106 577 €
+Kapitálové výdavky
2 469 768 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
253 137 €
+Dlhodobé záväzky
32 415 €
+Krátkodobé záväzky
1 825 650 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
2 428 853 €
+Neobežný majetok
166 263 813 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
71 284
+Výsledok hospodárenia
-7 693 368 €