Bratislava - Ružinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:71 443
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský
E-mail:
ruzinovruzinov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,5 %
35,1 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
2,8 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,7 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
2,0 %
14,4 %
+Čistý majetok
756,2 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
52,1 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
64,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
7 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 280 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-106 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bratislava - Ružinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
20 160 623 €
+Kapitálové príjmy
888 932 €
+Bežné výdavky
19 598 285 €
+Kapitálové výdavky
1 295 826 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
590 096 €
+Dlhodobé záväzky
175 074 €
+Krátkodobé záväzky
4 618 766 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
363 350 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
2 404 246 €
+Neobežný majetok
161 823 204 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
71 802
+Výsledok hospodárenia
-7 646 111 €