Bratislava - Ružinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:71 443
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský
E-mail:
ruzinovruzinov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,8 %
23,5 %
+Dlhová služba
1,1 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
11,4 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,1 %
2,9 %
+Intenzita investovania
5,3 %
4,9 %
+Čistý majetok
598,2 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
284,5 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
343,6 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
22 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
30 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 017 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-23 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bratislava - Ružinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
26 194 168 €
+Kapitálové príjmy
436 053 €
+Bežné výdavky
23 195 417 €
+Kapitálové výdavky
1 816 456 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 107 874 €
+Dlhodobé záväzky
41 389 €
+Krátkodobé záväzky
1 873 258 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 147 366 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 147 366 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
215 580 €
+Úrokové splátky
43 944 €
+Finančné účty
5 328 503 €
+Neobežný majetok
142 798 483 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
72 360
+Výsledok hospodárenia
-1 679 278 €