Bratislava - Ružinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:71 443
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský
E-mail:
ruzinovruzinov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,4 %
21,5 %
+Dlhová služba
1,0 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
0,7 %
+Intenzita investovania
7,6 %
6,7 %
+Čistý majetok
360,0 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
233,5 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
282,8 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
3 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
27 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 303 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-713 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bratislava - Ružinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
27 602 103 €
+Kapitálové príjmy
422 100 €
+Bežné výdavky
25 296 290 €
+Kapitálové výdavky
2 506 244 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
988 982 €
+Dlhodobé záväzky
39 122 €
+Krátkodobé záväzky
2 007 655 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 931 740 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 931 740 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
215 580 €
+Úrokové splátky
40 669 €
+Finančné účty
4 687 659 €
+Neobežný majetok
91 583 988 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
72 360
+Výsledok hospodárenia
-51 562 970 €