Bratislava - Ružinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:71 443
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský
E-mail:
ruzinovruzinov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,9 %
23,6 %
+Dlhová služba
0,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,8 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,9 %
1,7 %
+Intenzita investovania
1,7 %
8,6 %
+Čistý majetok
318,8 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
238,5 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
257,6 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
25 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
23 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 263 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-160 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bratislava - Ružinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
28 211 840 €
+Kapitálové príjmy
885 503 €
+Bežné výdavky
26 024 323 €
+Kapitálové výdavky
1 362 197 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
432 421 €
+Dlhodobé záväzky
54 092 €
+Krátkodobé záväzky
2 255 759 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 716 168 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 716 168 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
215 580 €
+Úrokové splátky
32 211 €
+Finančné účty
5 379 367 €
+Neobežný majetok
84 386 548 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
69 664
+Výsledok hospodárenia
-11 114 971 €