Bratislava - Ružinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:71 443
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský
E-mail:
ruzinovruzinov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,1 %
18,8 %
+Dlhová služba
1,1 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
9,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
348,3 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
230,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
247,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
18 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 538 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bratislava - Ružinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
34 437 085 €
+Kapitálové príjmy
344 580 €
+Bežné výdavky
31 348 754 €
+Kapitálové výdavky
3 021 954 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
668 435 €
+Dlhodobé záväzky
63 826 €
+Krátkodobé záväzky
3 764 319 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 285 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 285 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
215 580 €
+Úrokové splátky
19 739 €
+Finančné účty
8 657 401 €
+Neobežný majetok
101 344 827 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
70 660
+Výsledok hospodárenia
1 217 387 €