Plavecký Štvrtok

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 351
Okres:Malacky
Kraj:Bratislavský
E-mail:
uradobecplaveckystvrtok.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0008 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0008 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
326,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
359,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
406,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-47 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 018 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavecký Štvrtok

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 503 317 €
+Kapitálové príjmy
9 860 €
+Bežné výdavky
1 427 075 €
+Kapitálové výdavky
196 911 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
11 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
11 €
+Krátkodobé pohľadávky
51 009 €
+Dlhodobé záväzky
15 894 €
+Krátkodobé záväzky
107 992 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
388 223 €
+Neobežný majetok
4 372 353 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 351
+Výsledok hospodárenia
-5 327 €