Plavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecobecplavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,7 %
30,1 %
+Dlhová služba
9,8 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
13,8 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,0 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
5,2 %
16,2 %
+Čistý majetok
508,4 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
170,8 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
184,7 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
204,4 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
43 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
75 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 576 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
794 975 €
+Kapitálové príjmy
62 343 €
+Bežné výdavky
685 096 €
+Kapitálové výdavky
103 915 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
7 834 €
+Dlhodobé záväzky
1 711 262 €
+Krátkodobé záväzky
56 590 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
38 593 €
+Úvery od ŠFRB
1 632 322 €
+Výdavky na splácanie istiny
58 981 €
+Úrokové splátky
19 049 €
+Finančné účty
96 676 €
+Neobežný majetok
4 081 109 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 576
+Výsledok hospodárenia
43 122 €