Plavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecobecplavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
213,5 %
35,1 %
+Dlhová služba
9,2 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
21,3 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
16,2 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
3,1 %
14,4 %
+Čistý majetok
332,8 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
349,6 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
381,1 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
126 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
1 060 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 651 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
74 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
1 113 406 €
+Kapitálové príjmy
132 549 €
+Bežné výdavky
876 624 €
+Kapitálové výdavky
167 205 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 715 €
+Dlhodobé záväzky
1 663 613 €
+Krátkodobé záväzky
65 928 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
34 004 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
56 486 €
+Úrokové splátky
16 928 €
+Finančné účty
230 507 €
+Neobežný majetok
4 112 561 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 602
+Výsledok hospodárenia
117 897 €