Plavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecobecplavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,0 %
34,9 %
+Dlhová služba
6,6 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
-2,9 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,3 %
0,2 %
+Intenzita investovania
3,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
387,8 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
28,5 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
31,8 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
137,2 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-38 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
69 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 658 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
994 824 €
+Kapitálové príjmy
300 €
+Bežné výdavky
1 024 016 €
+Kapitálové výdavky
33 577 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 799 €
+Dlhodobé záväzky
1 610 339 €
+Krátkodobé záväzky
363 360 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
29 415 €
+Úvery od ŠFRB
1 528 001 €
+Výdavky na splácanie istiny
57 012 €
+Úrokové splátky
16 503 €
+Finančné účty
103 675 €
+Neobežný majetok
4 325 441 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 624
+Výsledok hospodárenia
26 927 €