Plavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecobecplavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,5 %
25,0 %
+Dlhová služba
7,4 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
11,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,2 %
1,4 %
+Intenzita investovania
6,3 %
5,2 %
+Čistý majetok
451,4 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
161,9 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
173,1 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
148,3 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
30 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 763 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
43 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
927 693 €
+Kapitálové príjmy
550 902 €
+Bežné výdavky
821 508 €
+Kapitálové výdavky
609 148 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 252 €
+Dlhodobé záväzky
1 554 709 €
+Krátkodobé záväzky
65 063 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
24 827 €
+Bankové úvery a výpomoci
24 827 €
+Úvery od ŠFRB
1 475 133 €
+Výdavky na splácanie istiny
57 457 €
+Úrokové splátky
16 212 €
+Finančné účty
105 369 €
+Neobežný majetok
4 489 265 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 625
+Výsledok hospodárenia
69 336 €