Plavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecobecplavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,8 %
23,5 %
+Dlhová služba
8,1 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
14,3 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,1 %
2,9 %
+Intenzita investovania
28,1 %
4,9 %
+Čistý majetok
515,9 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
185,7 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
192,3 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
153,2 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-82 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
159 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 947 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
55 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
964 460 €
+Kapitálové príjmy
344 083 €
+Bežné výdavky
826 540 €
+Kapitálové výdavky
614 790 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 385 €
+Dlhodobé záväzky
1 499 436 €
+Krátkodobé záväzky
82 463 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
258 307 €
+Bankové úvery a výpomoci
258 307 €
+Úvery od ŠFRB
1 421 612 €
+Výdavky na splácanie istiny
58 110 €
+Úrokové splátky
17 185 €
+Finančné účty
153 163 €
+Neobežný majetok
4 969 315 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 624
+Výsledok hospodárenia
88 656 €