Plavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecobecplavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,8 %
21,5 %
+Dlhová služba
32,7 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
11,7 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
18,4 %
0,7 %
+Intenzita investovania
-11,1 %
6,7 %
+Čistý majetok
541,6 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
72,5 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
78,6 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
141,8 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
149 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
40 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 216 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
142 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 058 014 €
+Kapitálové príjmy
254 717 €
+Bežné výdavky
934 244 €
+Kapitálové výdavky
136 986 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 885 €
+Dlhodobé záväzky
1 445 635 €
+Krátkodobé záväzky
195 159 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
65 649 €
+Bankové úvery a výpomoci
65 649 €
+Úvery od ŠFRB
1 367 459 €
+Výdavky na splácanie istiny
296 811 €
+Úrokové splátky
18 745 €
+Finančné účty
141 575 €
+Neobežný majetok
5 225 649 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 624
+Výsledok hospodárenia
230 787 €