Plavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecobecplavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,2 %
23,6 %
+Dlhová služba
8,0 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
24,1 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,4 %
1,7 %
+Intenzita investovania
29,4 %
8,6 %
+Čistý majetok
568,7 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
205,7 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
229,4 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
124,1 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-48 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
54 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 714 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
212 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 460 604 €
+Kapitálové príjmy
285 548 €
+Bežné výdavky
1 107 923 €
+Kapitálové výdavky
715 312 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
34 682 €
+Dlhodobé záväzky
1 332 431 €
+Krátkodobé záväzky
146 030 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
90 627 €
+Bankové úvery a výpomoci
362 639 €
+Úvery od ŠFRB
1 312 933 €
+Výdavky na splácanie istiny
69 279 €
+Úrokové splátky
15 103 €
+Finančné účty
300 325 €
+Neobežný majetok
5 826 942 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 620
+Výsledok hospodárenia
344 155 €