Plavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
3,6
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecobecplavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,7 %
20,2 %
+Dlhová služba
24,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,2 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
25,1 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-17,8 %
4,1 %
+Čistý majetok
412,1 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
230,5 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
238,2 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
86,1 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
252 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
43 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 736 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
54 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
1 271 326 €
+Kapitálové príjmy
347 264 €
+Bežné výdavky
1 091 087 €
+Kapitálové výdavky
120 861 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 459 €
+Dlhodobé záväzky
1 250 039 €
+Krátkodobé záväzky
147 913 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
71 770 €
+Bankové úvery a výpomoci
71 770 €
+Úvery od ŠFRB
1 257 888 €
+Výdavky na splácanie istiny
345 914 €
+Úrokové splátky
17 567 €
+Finančné účty
340 898 €
+Neobežný majetok
5 742 280 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 611
+Výsledok hospodárenia
87 269 €