Plavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
4,0
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecobecplavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,2 %
18,8 %
+Dlhová služba
11,3 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
15,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
9,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
476,8 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
195,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
199,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
94,6 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
46 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
32 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 716 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 332 015 €
+Kapitálové príjmy
104 253 €
+Bežné výdavky
1 128 063 €
+Kapitálové výdavky
232 928 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 147 €
+Dlhodobé záväzky
1 193 139 €
+Krátkodobé záväzky
172 854 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
52 913 €
+Bankové úvery a výpomoci
52 913 €
+Úvery od ŠFRB
1 202 248 €
+Výdavky na splácanie istiny
74 496 €
+Úrokové splátky
13 853 €
+Finančné účty
337 859 €
+Neobežný majetok
5 767 259 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 631
+Výsledok hospodárenia
82 537 €