Plešivec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 311
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec_plesivecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
334,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
155,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
173,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
16,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
59 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
226 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 549 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-40 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Plešivec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 552 015 €
+Kapitálové príjmy
63 094 €
+Bežné výdavky
2 408 361 €
+Kapitálové výdavky
69 654 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
41 458 €
+Dlhodobé záväzky
414 693 €
+Krátkodobé záväzky
230 264 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
521 235 €
+Bankové úvery a výpomoci
521 235 €
+Úvery od ŠFRB
412 803 €
+Výdavky na splácanie istiny
61 054 €
+Úrokové splátky
20 799 €
+Finančné účty
357 031 €
+Neobežný majetok
8 367 586 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 311
+Výsledok hospodárenia
-92 513 €