Ploské

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,6

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:886
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obecploskemsprofi.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
20,7 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
20,7 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
929,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
756,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
783,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
129,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
54 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
68 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 071 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
28 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ploské

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
338 997 €
+Kapitálové príjmy
237 420 €
+Bežné výdavky
289 311 €
+Kapitálové výdavky
239 423 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
60 644 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
60 644 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 244 €
+Dlhodobé záväzky
383 450 €
+Krátkodobé záväzky
23 384 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
60 644 €
+Bankové úvery a výpomoci
60 644 €
+Úvery od ŠFRB
379 245 €
+Výdavky na splácanie istiny
17 865 €
+Úrokové splátky
79 €
+Finančné účty
176 848 €
+Neobežný majetok
2 608 660 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
886
+Výsledok hospodárenia
25 126 €