Bratislava - Vajnory

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:5 556
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský
E-mail:
vajnoryvajnory.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
27,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
272,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
157,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
162,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-61 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
127 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 439 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
45 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bratislava - Vajnory

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 168 012 €
+Kapitálové príjmy
681 627 €
+Bežné výdavky
2 647 188 €
+Kapitálové výdavky
1 544 118 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 532 €
+Dlhodobé záväzky
7 603 €
+Krátkodobé záväzky
224 664 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
704 102 €
+Bankové úvery a výpomoci
704 198 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
218 892 €
+Úrokové splátky
6 515 €
+Finančné účty
354 428 €
+Neobežný majetok
8 350 302 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 556
+Výsledok hospodárenia
251 937 €