Podbiel

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 283
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský
E-mail:
podbielorava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
242,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
88,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
91,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
59 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
59 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 349 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
12 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Podbiel

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
729 370 €
+Kapitálové príjmy
92 256 €
+Bežné výdavky
642 066 €
+Kapitálové výdavky
103 846 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 389 €
+Dlhodobé záväzky
4 522 €
+Krátkodobé záväzky
221 462 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
75 925 €
+Bankové úvery a výpomoci
75 925 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 680 €
+Úrokové splátky
2 050 €
+Finančné účty
196 944 €
+Neobežný majetok
1 614 570 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 283
+Výsledok hospodárenia
15 167 €