Podhoroď

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
2,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:362
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
podhorodlekosonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-9,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
450,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
79,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
110,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
167 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
217 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 496 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-48 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Podhoroď

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
451 402 €
+Kapitálové príjmy
49 918 €
+Bežné výdavky
431 591 €
+Kapitálové výdavky
9 125 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
22 250 €
+Dlhodobé záväzky
1 178 €
+Krátkodobé záväzky
72 981 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
78 654 €
+Bankové úvery a výpomoci
78 654 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
31 948 €
+Úrokové splátky
2 053 €
+Finančné účty
58 273 €
+Neobežný majetok
2 011 024 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
362
+Výsledok hospodárenia
-17 363 €