Podolínec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:3 190
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
mupodolinecpodolinec.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,003 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,003 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
19,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
671,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
293,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
318,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-66 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 924 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-22 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Podolínec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 354 887 €
+Kapitálové príjmy
16 594 €
+Bežné výdavky
2 113 162 €
+Kapitálové výdavky
467 316 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
62 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
62 €
+Krátkodobé pohľadávky
58 143 €
+Dlhodobé záväzky
485 212 €
+Krátkodobé záväzky
236 524 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 838 €
+Bankové úvery a výpomoci
351 742 €
+Úvery od ŠFRB
488 741 €
+Výdavky na splácanie istiny
71 742 €
+Úrokové splátky
10 892 €
+Finančné účty
693 903 €
+Neobežný majetok
15 010 849 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 190
+Výsledok hospodárenia
-71 194 €