Podrečany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:553
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecpodrecany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-6,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
291,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
8,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
11,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-20 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
24 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 004 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-31 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Podrečany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
196 683 €
+Kapitálové príjmy
17 600 €
+Bežné výdavky
208 878 €
+Kapitálové výdavky
16 513 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 976 €
+Dlhodobé záväzky
49 €
+Krátkodobé záväzky
121 030 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
13 499 €
+Bankové úvery a výpomoci
13 499 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 000 €
+Úrokové splátky
418 €
+Finančné účty
10 202 €
+Neobežný majetok
558 799 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
553
+Výsledok hospodárenia
-16 946 €